En del av mina TorsdagsTeckningar
Färglagda miljökrokier

 • HÄLSA & TRÄNING

  INTELLEKTUELLT LIV

  KÄNSLOMÄSSIGT LIV

  PERSONLIGHET/MIN KARAKTÄR

  SPIRITUELLT LIV

  KÄRLEKSRELATION

  FÖRÄLDRASKAP

  SOCIALT LIV

  EKONOMI

  KARRIÄR

  LIVSKVALITET

  LIVSVISION