under uppbyggnad

”Jag gör vad jag kan, där jag är, med det jag har.”

fri tolkning från – Theodore Roosevelt

illustrationer

Visuell kommunikation, jag gillar spontant och levande.

Kroki

Är det roligaste som finns.

TorsdagsTeckningar

Miljökrokier som är färgade med akvarellfärg.